NAS Synology

Lựa chọn các thiết bị lưu trữ Synology cho gia đình, doanh nghiệp với model lựa chọn. Tư vấn lựa chọn sản phẩm đúng, đủ, chính xác
NAS Synology DS1019+
17.900.000 Đ
17.217.000 Đ
NAS Synology DS1618+
24.079.000 Đ
22.610.000 Đ
NAS Synology DS918+
16.140.000 Đ
14.740.000 Đ
NAS Synology DS418
12.228.000 Đ
11.385.000 Đ
NAS Synology DS218+
8.970.000 Đ
8.390.000 Đ
NAS Synology DS218j
5.449.000 Đ
4.780.000 Đ
1
Bạn cần hỗ trợ?