Chuông hình Aiphone IX-MV7-HW/HB

nby1t_image061.png
Chuông hình Aiphone
Thông số kỹ thuật

Kết nối trực tiếp với mạng IP
• Màn hình cảm ứng 7 inch để dễ dàng thao tác và giám sát video
• Camera có nắp bảo mật
• Một loạt các chế độ hiển thị được thiết kế cho các tình huống khác nhau
• Giao tiếp âm thanh rảnh tay, nói chuyện hoặc cầm tay
• Gọi thoại trực tiếp từ trạm chủ đến trạm khác
• Chức năng điều chỉnh hình ảnh video
• Ghi lại âm thanh và video vào thẻ micro SD khi bắt đầu hoặc trong khi gọi
  (Không bao gồm thẻ SD)
• Phát các bản ghi âm thanh hoặc video được lưu vào thẻ micro SD trên máy tính
• Chuyển cuộc gọi hoặc liên lạc đến một trạm chủ khác
• Phân trang cho một nhóm hoặc tất cả các trạm
• Phân trang tin nhắn: Phát tin nhắn và thông báo qua hệ thống
• Phân trang đầu vào bên ngoài: Gửi một trang bằng cách sử dụng đầu vào liên lạc và đầu vào âm thanh bên ngoài
• Giám sát các trạm khác