Chuông hình Aiphone IX-DV IX-DVF IX-BA IX-DA IX-SS-2G

• Kết nối trực tiếp với mạng IP
• Chuông cửa tiêu chuẩn IP54, IP65, IK07, IK08
• Chỉ dẫn trạng thái để gọi, liên lạc và phát hành cửa.
• Đèn LED chiếu sáng ban đêm
• Gọi tối đa 20 trạm được lập trình sẵn
• Gọi nhóm gọi: Thực hiện cuộc gọi đi đến tất cả các trạm
  thuộc về nhóm được chọn.
  Cuộc gọi đầu vào liên hệ: Thực hiện cuộc gọi đi đến tất cả các trạm thuộc về
  nhóm liên lạc đầu vào được chọn.
• Chức năng trả lời cuộc gọi (trừ IX-DVF-RA)
• Ghi âm thanh và video vào thẻ micro SD (không bao gồm thẻ SD)
• Nhận phân trang
• Những người khác Gửi e-mail
  Truyền video qua ONVIF
  Tin nhắn liên kết lịch trình
• Nguồn điện từ PoE hoặc nguồn điện bên ngoài